نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران اردیبهشت 94

حضور شرکت آسا پایش به عنوان نماینده کمپانی زیپاتو/Zipato

این نمایشگاه به مدت 3 روز پا برجا بود و شرکت آسا پایش محصولات جدید کمپانی زیپاتو را به نمایش گذاشت

بازدیدکنندگان از امکانات جدید خانه هوشمند و این تکنولوژی مدرن استقبال کردند . 

 

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین