برگزاری هفدهمین دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان

حضور گرم متقاضیان دوره هفدهم آموزش هوشمند سازی ساختمان

 

 

در این دوره که طی سه روز برگزار گردید و به آموزش سیستم خانه هوشمند LOXONE اختصاص داشت ، تعدادی از متقاضیان، پس از ثبت نام در دوره فوق حضور یافته و توانستند کلیه مراحل مربوطه را که شامل :

نحوه ی  اجرای ساختمان هوشمند به صورت با سیم و بی سیم

برنامه نویسی ساختمان هوشمند به صورت با سیم و بی سیم

آموزش برآورد پروژه و نحوه انتخاب قطعات

نحوه نصب قطعات هوشمند و کابینت بندی

بوده را فرا گرفته و با موفقیت سپری نمایند.

 در پایان نیز ، گواهی معتبر مجریان هوشمند از سوی شرکت آساپایش به آنان اعطا گردید.

به امید موفقیت روز افزون این عزیزان

برگزاری دوره شانزدهم آموزشی هوشمند سازی ساختمان

برگزاری دوره پانزدهم آموزشی هوشمند سازی ساختمان

برگزاری دوره سیزدهم آموزشی هوشمند سازی ساختمان

برگزاری دوره دوازدهم آموزشی هوشمند سازی ساختمان

برگزاری دوره یازدهم آموزشی هوشمند سازی ساختمان

برگزاری دوره دهم آموزشی هوشمند سازی ساختمان

برگزاری دوره نهم آموزشی هوشمند سازی ساختمان

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین