لوکسون Treeبرنده جایزه بهترین تکنولوژی خانه هوشمند در2017

پروتکل Tree نسل جدید سیمکشی هوشمند می باشد.

این استاندارد توسط  کمپانی Loxone  در سال  2017  معرفی و برنده جایزه شد . 

 پروتکل Tree پنج برابر سریعتر از استانداردهای BUS , KNX می باشد. 

 80% هزینه سیمکشی ساختمان را کاهش خواهد داد . 

 نصب و راه اندازی سیستم هوشمند بسیار سریعتر خواهد بود .

 خانه هوشمند تحت استاندارد Tree امنیت بالاتری خواهد داشت .

این پروتکل به صورت سیمی فعالیت میکند و قادر است با اکستنشن خود تا 100 دیوایس را پشتیبانی کند. این پروتکل برای کار کرد به دو زوج سیم نیاز مند است. یک زوج برای انتقال دیتا و یک زوج برای انتقال انرژی مورد نیاز دستگاه ها.

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین