اسپیکر هوشمند اپل

عرضه اسپیکر هوشمند اپل در سراسر دنیا  آغاز شده وبه دست همه مشتریانی که آن را پیش خریده کرده بودند رسیده است. اسپیکری که معرفی شده است  حالا قرار است پاسخی مناسب به اکوی آمازون و هوم گوگل باشد.جدا از اینکه سیری ستون فقرات این محصول به حساب می آید، می توانید با اسپیکر هوشمند اپل، موسیقی گوش دهید، پیام ارسال کنید و بسیاری خدمات دیگر از سرویس های خود اپل دریافت کنید. 

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین