شوروم خانه هوشمند zwave

شوروم شرکت آسا پایش با در نظر گرفتن تمامی آپشن های خانه هوشمند توسط تجهیزات Zwave راه اندازی گردید . کنترلر مرکزی این شوروم محصول کمپانی zipato کرواسی می باشد . 

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین