شوروم دوم آسا پایش

 

شوروم دوم شرکت آسا پایش با تمامی آپشن های یک خانه هوشمند توسط تجهیزات کمپانی لوکسون اتریش راه اندازی شد .

 

 

 

 

 

موارد در نظر گرفته شده در این شوروم شامل : 

روشنایی- امنیت- کنترل دما - موزیک - مولتی مدیا -پرده هوشمند - نورپردازی هوشمند - کلید های لوکس

سیستم کنترل تردد - شبیه ساز حضور و ... می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین