برگزاری دوره آموزشی هوشمندسازی ساختمان در شهرستان ساری

 شروع برگزاری دوره های عملی هوشمندسازی ساختمان و منازل در شهرستان ساری

آموزش ها به طور کلی به دو دسته ی با سیم جهت ساختمان های نو و در حال ساخت و بیسیم جهت منازل قدیمی و باز سازی تقسیم می شوند . آسا پایش تنها نماینده انحصاری لوکسون اتریش دراستان مازندران می باشد که به طور کامل روش های مختلف هوشمند سازی توسط این برند را در شهرستان ساری آموزش خواهد داد. 

تمامی کارآموزان میتوانند به صورت عملی سیمبندی را انجام داده و همچنین برنامه نویسی هوشمند را انجام دهند . 


 

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین