دانلود فایل های کاربردی

نرم افزار loxone config

برنامه جهت پیکربندی خانه هوشمند loxone

TeamViewer v12.0.72365

نرم افزاری برای اتصال دو سیستم از راه دور به یکدیگر و کار کردن با سیستم دیگری

کاتالوگ LOXONE

کاتالوگ ZIPATILE

اپلیکیشن لوکسون

جهت کنترل خانه هوشمند از طریق دستگاه آندروید

اپلیکیشن فیبارو

اپلیکیشن Zipato

Fibaro finder

کاتالوگ Fibaro

کاتالوگ آساپایش

توضیحات تکمیلی Zwave

آپشن های مختلف Zwave

G5-Chuango

نحوه سیمبندی قطعات loxone در تابلوی هوشمند

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین