دانلود فایل های کاربردی

TeamViewer v12.0.72365

نرم افزاری برای اتصال دو سیستم از راه دور به یکدیگر و کار کردن با سیستم دیگری

برنامه نویسی loxone

کاتالوگ LOXONE

کاتالوگ ZIPATILE

اپلیکیشن لوکسون

جهت کنترل خانه هوشمند از طریق دستگاه آندروید

اپلیکیشن فیبارو

اپلیکیشن Zipato

Fibaro finder

کاتالوگ Fibaro

کاتالوگ آساپایش

توضیحات تکمیلی Zwave

آپشن های مختلف Zwave

G5-Chuango

نحوه سیمبندی قطعات loxone در تابلوی هوشمند

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین