سیستم های مراقبتی

 

شما می توانید ارتباط خود را با سالمندان عزیزتان حفظ نموده و از سلامت آنها بصورت لحظه ای آگاه شوید. خانه هوشمند امنیت را برای افراد سالمندی که در معرض خطر یا ریسک هستند و درخانه حضور دارند را فراهم می آورد بطوریکه از دمای اتاق ها، حضورشان در اتاق/خانه، رفت و آمدشان با خبر خواهید شد همچنین با باز و بسته شدن کشـــوی داروهایشان پی خواهید برد دارو هایشان را به موقع مصرف کرده اند.

 

 

 

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین