امنیت

نسل جدید از ایمنی و امنیت را تجربه کنید.

اکنون می توانید بر منزل خود از هرجای دنیا نظارت داشته باشید. آساپایش، هوشمندانه ترین راه را برای محافظت از خانه و خانواده شما در برابر سرقـت، آتش سوزی، نشت آب و سایر رویداد های ناخواسته فراهـم می آورد.

  شبیه سازی حضور                    

طبق بررسی های انجام شده اکثر سرقــت ها وقتی اتفــاق می افتد که سارقان مطمئن از عدم حضور صاحب خانه در منزل شده باشند. لذا شما با انتخاب یک دکمه در زمانی که در منزل حضور ندارید خانه هوشمند وجود شما را در خانه شبیه سازی می کند 

بعنوان مثال

 در هنگام غــروب آفتاب چــراغ ها روشن و پرده ها باز شده، تلویزیون روشن و بعد از ساعتی پرده ها کشیده شده و چراغ های اصلی خاموش و چراغ های شب روشن می شود. در ضمن این سیستم با ورود هر کدام از اعضای خانواده پیغامی، مبنی بر اینکه آنها به منزل رسیدند برای شما ارسال خواهد کرد

 

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین