نام محصول:

ibutton keyfob

نام برند: خانه هوشمند Loxone
برای سفارش تعداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
* تعداد

کلید ibutton جهت عبور و تردد در ساختمان هوشمند loxone طراحی شده است . 

هر کلید دارای سریال نامبر خاص خود می باشد و هر فرد می تواند کلید مخصوص به خود را داشته باشد. 

ورود و خروج افراد را در قالب یک لیست در بازه های زمانی متفاوت مشاهده میتوتن کرد .

ارتباط از طریق ibutton reader 

 ibutton keyfob
  •  ibutton keyfob
  •  ورود و خروج افراد را از هر جای دنیا کنترل می کنید.
محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین