خانه هوشمند فیبارو Fibaro

خانه هوشمند فیبارو تحت پروتکل زی ویو کار می کند و کنترل و نظارت خانه هوشمند fibaro از هر جای دنیا میسر می باشد.

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین