آیفون تحت شبکه loxone

آیفون تحت شبکه loxone قابلیت کنترل از راه دور دارد.

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین